Matlamat KVMT

  • Menjadikan kolej ini sebagai pusat latihan bagi menyediakan tenaga kerja dalam berbagai bidang vokasional dan kemahiran.
  • Membina nilai serta kepakaran pendidik bagi mewujudkan pandangan positif terhadap Sistem Pendidikan Teknikal & Vokasional supaya dihormati oleh masyarakat.
  • Menerapkan ciri-ciri budaya kecemerlangan di kolej ini bagi memenuhi aspirasi dan hasrat agama, bangsa dan negara iaitu untuk melahirkan generasi yang produktif dan berdaya saing.