UJIAN BERTULIS & TEMUDUGA KEMASUKAN SESI 1, 2017

Isnin, 9 Januari 2017 - Ujian Bertulis Dan Temuduga bagi pemohon yang terpilih bagi Kemasukan Murid Program Sijil Vokasional Malaysia (SVM) di Kolej Vokasional Melaka Tengah Bagi Sesi 1, Tahun 2017. Ujian Bertulis diadakan di Dewan Bunga Raya KVMT, manakala temuduga dijalankan di Bengkel-Bengkel Vokasional. Semoga calon-calon yang hadir berjaya di dalam ujian & temuduga ini serta terpilih menjadi warga KVMT.