DOKUMEN UNTUK PERHATIAN PELAJAR

UNTUK PERHATIAN PELAJAR.

SILA KLIK PADA PAUTAN YANG DIBERIKAN UNTUK MAKLUMAT :

BIL

NAMA DOKUMEN

PAUTAN

CATATAN

1

TAKWIM KV SESI 1, 2018

http://bit.ly/TakwinAkademikKVSesi01_2018

Takwim Rasmi KV daripada BPTV

2

TAKWIM KVMT 2018

http://bit.ly/TakwimKVMT2018

Takwim Program & Aktiviti KVMT Tahun 2018

3

LOGO KVMT

http://bit.ly/LogoKVMT

Logo untuk kegunaan warga KVMT

4

MODUL TAMBAHAN : SAINS KOHORT 2015

http://bit.ly/SAINS_DVMkohort2015

Untuk perhatian pelajar  Diploma Kohort 2015

5

MODUL TAMBAHAN : SAINS KOHORT 2016

http://bit.ly/SAINS_DVMkohort2016

Untuk perhatian pelajar Diploma Kohort 2016

6

MODUL TAMBAHAN MATEMATIK

http://bit.ly/MATEMATIK_DVM

Untuk perhatian

pelajar Diploma Kohort 2015 & 2016

7

BUKU PANDUAN PROJEK TAHUN AKHIR

http://bit.ly/BukuPanduanPTA_KV

Para pelajar Diploma muat turun dokumen ini untuk rujukan.

8

CONTOH RESUME

http://bit.ly/RESUMEpelajar_Contoh

Para pelajar tahun 2 Diploma perlu muat turun dokumen ini.

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12