DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN

STRUKTUR PROGRAM

 

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Pembinaan ialah untuk membentuk Penyelia Pembinaan yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing, dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

 

Program Diploma Teknologi Pembinaan mampu menghasilkan Penyelia Pembinaan yang :

PEO 1

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin Teknologi Pembinaan.

Pengetahuan, Kemahiran Teknik

PEO 2

Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah organisasi.

Kemahiran Berkomunikasi, Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban, Kemahiran Kepimpinan

PEO 3

Mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mampan.

Kemahiran Penyelesaian Masalah, Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik, Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

PEO 4

Berupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat selari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin Teknologi Pembinaan.

Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat, Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

  

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Pembinaan pelajar akan boleh : 

 

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

LEARNING OUTCOMES (LO)

1

Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, dan asas serta prinsip bidang kejuruteraan dalam Teknologi Pembinaan.

Pengetahuan

2

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Teknologi Pembinaan

Kemahiran Psikomotor/ Teknik

3

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Teknologi Pembinaan

Kemahiran Penyelesaian Masalah, Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik

4

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain dalam komuniti kejuruteraan serta masyarakat.

Kemahiran Berkomunikasi

5

Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai individu dan ahli pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas.

Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban

6

Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion.

Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

7

Menyedari keperluan pembangunan profesional berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat

8

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya.

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

9

Menyedari dan menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

Kemahiran Kepemimpinan

 

MATRIKS PEO – LO  

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES

(PEO)

Knowledge

Practical Skills

Thinking and scientific skills

Communication skills

Social skills, teamwork and responsibility

Values, ethics, moral and professionalism

Information management and lifelong learning skills

Managerial and entrepreneurial skills

Leadership skills

LO

1

LO

2

LO

3

LO

4

LO

5

LO

6

LO

7

LO

8

LO

9

 

PEO 1

 

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin Teknologi Pembinaan.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PEO 2

 

Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah organisasi.

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

PEO 3

 

Mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mampan.

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

PEO 4

 

Berupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjanghayatselari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin Teknologi Pembinaan.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

MATRIKS PLO – PEO

 

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

PROGRAMME EDUCATIONAL OUTCOMES (PEO)

PEO 1

PEO 2

PEO 3

PEO 4

PLO 1

Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, dan asas serta prinsip Teknologi Pembinaan

X

 

 

 

PLO 2

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Teknologi Pembinaan

X

 

 

 

PLO 3

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif dan efektif dalamTeknologi Pembinaan

 

 

X

 

PLO 4

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain dalam komuniti kejuruteraan serta masyarakat.

 

X

 

 

PLO 5

Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai individu dan ahli pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas.

 

X

 

 

PLO 6

Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion.

 

 

X

 

PLO 7

Menyedari keperluan pembangunan profesional berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat.

 

 

 

X

PLO 8

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya.

 

 

 

X

PLO 9

Menyedari dan menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

 

X

 

 

Projek Tahun Akhir (PTA)

Latihan Industri

                        

 "      Permohonan KV/SMT  

      

      

Hubungi Kami

Kolej Vokasional Melaka Tengah
Jalan Tun Telani
75450 Bukit Katil
Melaka.

Email : mha2002@1bestarinet.yes.my
No. Telefon : 062326190
No. Faks : 062329672

Waktu Operasi

Isnin hingga Khamis:
8.00am to 05.00pm

Jumaat:
8.00am to 12.00pm | 2.45pm to 05.00pm

Joomla templates by Joomlashine